Методика «Розвивальне читання»

Методика «Розвивальне читання»

Автор: Шелестова Людмила Володимирівна

канд. пед. наук, ст. наук. співробітник,

провідний науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України

 
 
Методика «Розвивальне читання», з одного боку, забезпечує формування у дошкільнят навичок читання, з іншого – розвиває мислення дитини, її уяву, словниковий запас, дрібну моторику, уявлення про навколишній світ.
Важливим є залучення дітей до різноманітних видів діяльності (малювання, вирізання, співів, танців, конструювання, ліплення, пересування у просторі тощо), які є необхідними для дошкільнят. Постійне виконання ігрових завдань  сприяє як формуванню навичок читання, так  і різнобічному розвитку дитини. В авторській методиці закладено принцип максимальної різноманітності. Для вивчення однієї букви дітям пропонується 5-6 завдань із використанням різних видів діяльності.
Формування навичок читання автор пропонує здійснювати із залученням ілюстративного матеріалу, що дає можливість задіяти у роботу ліву та праву півкулі головного мозку, тобто поєднувати у пізнавальній діяльності як асоціативно-образне, так і логічне мислення.
Найбільш вагомим надбанням методики є увага не лише до технічної сторони процесу читання, а й до реалізації його виховних та розвивальних можливостей, спрямування інтересу дітей до пізнання, підвищення мотивації, емоційний та соціальний розвиток дошкільнят. Вирішенню цих завдань сприяє сучасний, відповідно до чотирьох сфер життєдіяльності людини – Я, Інші люди, Природа, Культура, зміст читання; різноманітні види діяльності; доступні та цікаві ігрові завдання за допомогою яких дошкільнята непомітно для себе без переобтяження оволодівають процесом читання.